บริการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

-ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า

-ดูแลการขับถ่ายทำแผล

-วัดไข้ วัดความดัน ฉีดอินซูลิน วัดน้ำตาลในเลือด (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานถึงขั้นต้องฉีดยา)

-คอยสังเกตุดูอาการของผู้ป่วยทุกวัน ถ้ามีอะไรผิดสังเกตุจะแจ้งให้ญาติทราบทันที

-ดูแลจัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายหรือตามโรคของผู้สูงอายุผู้ป่วยแต่ละคนโดยนักโภชนาการวิชาชีพ  

 ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ๆ ทุกมื้อทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรของโรงพยาบาลที่ให้มา

-ทำกิจกรรมร่วมกับคนป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง หรือทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

**สงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับผู้ขอรับบริการที่ติดเชื้อ HIV วัณโรค โรคเรื้อน หรือโรคติดเชื้ออันตราย

    (ผู้ขอรับบริการต้องมีผลตรวจทางการแพทย์ครั้งล่าสุดไม่เกิน 45 วัน) มาแสดง

 

Visitors: 17,047